(0 24) 364-01-00

Komunikat


 


 

Szanowni Państwo!

W związku z opublikowanym Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 31.03.2020r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii oraz ustawy z dnia 31.03.2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, informujemy o możliwości prowadzenia działalności gospodarczej na terenie Płockiego Centrum Handlowego obejmującego targowisko oraz hale sprzedażowe, z uwzględnieniem obostrzeń epidemicznych zawartych w ww. aktach prawnych.