(0 24) 364-01-00

Aukcja pawilonu 25 w hali C PCH

SZANOWNI PAŃSTWO

Zarząd Rynex sp. z o.o.

zaprasza  do udziału w aukcji

przedmiotem której będzie prawo najmu pawilonu handlowego numer 25 o powierzchni 15 mkw.,znajdującego się w hali C, położonego  na terenie Płockiego Centrum Handlowego przy ul. Rembielińskiego 6 B w Płocku.

  1. Aukcja odbędzie się w dniu 21.11.2018 r. o godzinie 9.00 w pokoju nr 208 w siedzibie spółki Rynex sp. z o.o. przy ul. 1 Maja 7A w Płocku.
  2. Regulamin aukcji, a także wzór umowy najmu, udostępnione są w siedzibie spółki Rynex przy ul. 1 Maja 7A w Płocku, w pokoju 208.
  3. W aukcji mogą uczestniczyć jedynie ci licytanci, którzy nie są dłużnikami spółki Rynex na dzień 21.11.2018 r. roku oraz licytanci którzy wpłacili przed rozpoczęciem aukcji w kasie spółki Rynex wadium w wysokości 1245,0 złotych (tysiąc dwieście czterdzieści pięć złotych). W przypadku wygrania przez licytanta aukcji wadium zaliczane jest na poczet należnych Rynexowi opłat, w przeciwnym przypadku wadium zwracane jest licytantowi po zakończeniu aukcji. W przypadku nie podpisania przez licytanta, który aukcję wygrał, umowy najmu pawilonu, którego aukcja dotyczyła, wadium przepada bez możliwości żądania jego zwrotu.  Licytant obowiązany jest podpisać umowę najmu pawilonu handlowego natychmiast po wygranej aukcji.

REGULAMIN AUKCJI DO POBRANIA

 

Płockie Centrum Handlowe

Ul. Rembielińskiego 6B

09 - 400 Płock

tel. (24) 367 - 19 - 02

Dział Marketingu i sprzedaży, tel. (24) 364 - 01 - 09

E - mail: targowisko@rynex.com.pl