(0 24) 364-01-00

DANE REJESTROWE

RYNEX Sp. z o.o.

 

Krajowy Rejestr Sądowy – Rejestr Przedsiębiorców prowadzony przez Sąd Rejonowy dla Miasta St. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000073429

 

NIP: 774 - 18 - 83 - 195

REGON: 610316030

Kapitał zakładowy 18.461.500,00 zł