(0 24) 364-01-00

ISO 9001

Szanowni Państwo,

Zarząd Spółki Rynex ustanowił niniejszą politykę jakości określając odpowiedzialność najwyższego kierownictwa za realizację wszystkich działań jakościowych w firmie. 

     Polityka jakości wynika z długookresowej strategii rozwoju Spółki. Każdy pracownik Spółki zna politykę jakości i stosuje jej zasady. W dążeniu do utrzymania wiodącej pozycji na rynku od 1996 roku w obszarze zarządzania targowiskami oraz nieruchomościami, najważniejszym jest dla nas zadowolenie klienta.

Zaplanowany cel osiągamy poprzez:

  • Kształtowanie przekonań, że za jakość odpowiedzialny jest każdy pracownik.

  • Rozpoznawanie, analizę i pełną realizację potrzeb i oczekiwań klientów.

  • Identyfikowanie, planowanie i zarządzanie procesami oraz systematyczną ocenę efektywności
    i opłacalności procesów.

  • Jasno zdefiniowane obowiązki i kompetencje pracowników.

  • Tworzenie warunków sprzyjających podwyższeniu kwalifikacji personelu.

  • Naszym dostawcom stawiamy wysokie wymagania, stosując kryteria do systematycznej oceny.

  • Dążymy do zmniejszenia kosztów eksploatacyjnych poprzez ciągły monitoring.

  • Zapewnienie środków niezbędnych do realizacji polityki jakości.

 

Gwarancją sukcesów Spółki jest funkcjonujący
system zarządzania jakością zgodny z normą PN - EN ISO 9001.