(0 24) 364-01-00

O NAS

Rynex Sp. z o. o. powstała w 1996 roku z przekształcenia Miejskiego Zakładu Handlowo-Usługowego w spółkę prawa handlowego.

Nasza działalność skupia się w obszarze zarządzania targowiskami (m.in. Płocką Giełdą Towarowo - Samochodową, Płockim Centrum Handlowym) i nieruchomościami. Spółka zarządza ok. 11 ha gruntów własnych przeznaczonych pod działalność handlową, usługową i administracyjną oraz ok. 1 ha gruntów w użyczeniu i gruntów dzierżawionych.
Prowadzimy także inwestycje w zakresie realizacji projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków oraz zagospodarowaniem, kupnem i sprzedażą nieruchomości na własny rachunek.
 

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 18.461.500,00 zł, w którym wszystkie udziały posiada Gmina Miasto Płock.
Firma zatrudnia ponad 30 kompetentnych i profesjonalnych pracowników.
 

Dążeniem Spółki jest stworzenie takiej organizacji, która umożliwi rozpoznanie wszystkich potrzeb i oczekiwań klientów zapewniając ich satysfakcję. Rynex realizuje Politykę Jakości oraz dba o właściwe relacje w Spółce doskonaląc system zarządzania oparty o wymagania normy ISO 9001.
 

Klient - Wiarygodność - Profesjonalizm są wartościami przyświecającymi rozwojowi firmy.