(0 24) 364-01-00

STRUKTURA UDZIAŁÓW

Kapitał zakładowy 18.461.500,00 zł
Liczba udziałów 36.913
Wartość udziału 500 zł

Struktura udziałów:

Gmina Płock
Ilość udziałów: 36.913
Wartość udziałów: 18.461.500,00 zł
% struktura : 100 %

Kwota kapitału zakładowego wyższa od wartości nominalnej wszystkich udziałów ze względu na umorzenie 50 udziałów z zysku po 100 zł za każdy udział /5.000 zł/