RYNEX Sp. z o.o.

    zaprasza uprawnione podmioty do składania

 ofert pisemnych na przeprowadzenie badania

Sprawozdania Finansowego za rok 2023 – 2024.

Oferty prosimy składać osobiście, bądź przesłać do dnia 17.11.2023 roku

na adres: RYNEX Sp. z o.o.  ul. 1 Maja 7A, 09-402 Płock.

Wszelkie pytania prosimy kierować do Głównego Księgowego,

Tel. 882-975-078

mail: zofia.witkowska@rynex.com.pl

Napisz do nas!