Rezerwacji stanowiska dla Klienta dokonuje Inkasent obecny na terenie Targowiska, który wyznacza wolne stanowisko do handlu oraz jednocześnie pobiera opłatę za rezerwację.