Okres letni
40 zł- rezerwacja miejsca pod wiatą

20 zł– rezerwacja stanowiska wyposażonego w stół do handlu

Okres zimowy (01.11-31.03)
20 zł- rezerwacja miejsca pod wiatą

20 zł- rezerwacja stanowiska wyposażonego w stół do handlu