W zależności od potrzeby handlującego, Inkasent dopasuje lokalizację i wielkość miejsca na targowisku.
Na opłatę za korzystanie z targowiska składa się
:

Miejsce poza wiatą

1. Opłata targowa od 2 zł za mkw
2. Opłata eksploatacyjna 1,5 zł za mkw

3. Opłata śmieciowa od 1
do 3 zł za stoisko

Miejsce poza wiatą

1. Opłata targowa od 20 zł za mkw
2. Opłata eksploatacyjna 13 zł za mkw

3. Opłata śmieciowa 3 zł za stoisko