Zarząd Spółki Rynex ustanowił niniejszą politykę jakości określając odpowiedzialność najwyższego kierownictwa za realizację wszystkich działań jakościowych w firmie.

Polityka jakości wynika z długookresowej strategii rozwoju Spółki. Każdy pracownik Spółki zna politykę jakości i stosuje jej zasady. W dążeniu do utrzymania wiodącej pozycji na rynku od 1996 roku w obszarze zarządzania targowiskami oraz nieruchomościami, najważniejszym jest dla nas zadowolenie klienta.

Zaplanowany cel osiągamy poprzez:

  • Kształtowanie przekonań, że za jakość odpowiedzialny jest każdy pracownik.
  • Rozpoznawanie, analizę i pełną realizację potrzeb i oczekiwań klientów.
  • Identyfikowanie, planowanie i zarządzanie procesami oraz systematyczną ocenę efektywności i opłacalności procesów.
  • Jasno zdefiniowane obowiązki i kompetencje pracowników.
  • Tworzenie warunków sprzyjających podwyższeniu kwalifikacji personelu.
  • Naszym dostawcom stawiamy wysokie wymagania, stosując kryteria do systematycznej oceny.
  • Dążymy do zmniejszenia kosztów eksploatacyjnych poprzez ciągły monitoring.
  • Zapewnienie środków niezbędnych do realizacji polityki jakości.
  • Określenie oraz nadzorowanie ryzyk i szans w procesach

Gwarancją sukcesów Spółki jest funkcjonujący
system zarządzania jakością zgodny z normą PN – EN ISO 9001

Napisz do nas!